Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kouzla

Obrazek


1x01 - Something Wicca This Way Comes
(1x01 - Všechno zlé pro něco dobré)

Kouzlo na vyvolání síly tří
Poslyš řeč čarodějek
Tajemství, co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu

Kouzlo na poražení Jeremyho 1
Láska se rozplyne a zmizí z mého života a mého srdce
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej

Kouzlo na poražení Jeremyho 2
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí1x02 - I've Got You Under My Skin
(1x02 - Až na kůži)

Kouzlo na poražení Javny
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.1x03 - Thank You For Not Morphing
(1x03 - Návrat)

Kouzlo na poražení Morfovačů
Když v kruhu jenž je tvým domovem
Klid je pryč, zlo všude jen
Tak znič vše živé, pomoz zas
Nás tří sester vyslyš hlas1x05 - Dream Sorceror
(1x05 - Čaroděj snů)

Kouzlo na přivolání lásky
Volám tě, volám tě
Já královnou jsem teď tvou
Tys můj bohatýr
Mé přání ať se vyplní1x08 - The Truth Is Out There...And It Hurts
(1x08 - Pohled z budoucnosti)

Kouzlo pravdy
Ti kdož chtějí jen v pravdě žít,
musí svá tajemství odhalit.
Nechť tak činí den a noc
pak ať pamět stratí moc.
Kdokoliv teď v domě jseš
už neuslyšíš žádnou lež.1x09 - The Witch Is Back
(1x09 - Návrat čarodějky)

Kouzlo k přivolání Melindy Warrenové
Melindo Vorenová!
Krvi naší krve
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě

Kouzlo k uvěznění Matthewa
Buď mimo žití
buď mimo čas
Nechť žal a bolest teď
pouze znáš

Kouzlo k odvolání Melindy
Melindo Vorenová
krvi naší krve
jsi volná.1x10 - Wicca Envy
(1x10 - Závist)

Kouzlo na vrácení své moci
Odkud přišla vracíme svou moc,
jak odeznějí slova zmizí naše moc.1x15 - There A Woogy in the House?
(1x15 - Máme v domě bubáka?)

Kouzlo k likvidaci bubáka
Já jsem světlo
nestane se aby zlo mně smetlo
mezi stíny zas vrať se dolů
nebudeš nikdy mít tuto z Halliwelů
běž pryč a zmiz mi z očí
tma už není zlá noc končí.1x16 - Which Prue Is It Anyway?
(1x16 - Která Prue je ta pravá?)

Kouzlo na ztrojnásobení sil
Vezmi prosím mou moc
Jí požehnej
Trojí sílu mi dej1x17 - That 70's Episode
(1x17 - Návrat)

Návrat v čase
Pro dohodu, která neměla se stát
my žádáme tě musíš nám pomoct dát
a tam kde to všecko začalo tam čas odeslat

Kouzlo pro cestu zpět
Nechť všechno má svůj čas
a všechno své místo zase
navrať zpět co změnilo se
v prostoru a čase.

To Vanquish Nicholas
Levandule,mimozo bodláky vy spolu
zažentě zlo pryč.
Rozprašte ho na tisíc kousků
strať se Nicku na vždycky se znič.1x20 - The Power of Two
(1x20 - Síla dvou)

Zničení ducha Jacksona Warda
Prach prachu,
duše duši
Vezmi jeho duši
znič to zlo1x21 - Love Hurts
(1x21 - Láska je zlá)

Kouzlo na prohození schopností
Co je Mé bude Tvé.
Co je Tvé bude mé.
Moc změní místo své.
Odevzdávám svůj dar vzduchu,
At' odnese ho k tobě hned1x22 - Deja Vu All Over Again
(1x22 - Neúprosná smyčka)

Kouzlo na zrychlení času
Proudy času ke mně spěchejte
dejte mi křídla
zrychlete můj běh
Svému osudu ať letím vstříc
Zítřek ať je teď

2x01 - Witch Trial
(2x01 - Zkouška)

Kouzlo na poražení Abraxase
Slyšte slova čarodějek
Tajemství skrytá v noci
Vzýváme nejstarší z bohů
Zdroj kouzelné moci
V této noci a v této chvíli
Voláme starodávné síly2x02 - Mortality Bites
(2x02 - Výčitky svědomí)

Kouzlo pro cestu do budoucnosti
Slyš ta slova, co tě nesou
Ta krutá ohně znamení
V budoucnosti sejdeme se zase
V jiném prostoru a čase

Kouzlo k vytvoření dveří
Když překážka v cestě vězí
Zaklepej a ihned zmizí2x03 - The Painted World
(2x03 - Zakletý obraz)

Kouzlo chytrosti
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz
Vědění ať vstoupí do mě v jeden jediný ráz
Čtyřiadvacet hodin od sedmi do sedmi
Budu teď znát ode všech slov všechny významy
PS: Nebudu z toho mít osobní prospěch


Kouzlo k přenesení do obrazu
Mabsolvo Amitto
Amplus Brevus
Sempler Mea

Kouzlo k opuštění obrazu
Verba Omnes Liberant2x05 - She's A Man, Baby, A Man!
(2x05 - Vždyt' ona je předce muž!)

Kouzlo k přilákání Sukuby
Mocnosti nebezké i pekelné
zbavte jí touhy nečisté.
Sejměte zní krutou moc
ať v ohni zmizí ještě tuto noc.2x06 - That Old Black Magic
(2x06 - Černá magie)

Kouzlo k odebrání čarovné moci
Než přejde temná hodina půlnoci
Zbav je vší jejich moci2x07 - They're Everywhere
(2x07 - Jsou všude)

Umožňuje slyšet cizí myšlenky
Jak plamen stíny proniká a pravda strachy skučí
tak vyjev skryté myšlenky mým duševním uším.
Nechť kouř této svíce vnikne v každý kout
a ty nejvnitřnější hlasy dá mi zaslechnout.2x12 - Awakened
(2x12 - Procitnutí)

Kouzlo procitnutí
Zlá krev i spavá nemoc
odejdi hned nebo přes noc.
Zastav ten věčnej sen
ať nákaza vyjde rychle ven
a přejde do loutky
po které nikdo netruchlí.

Zrušení kouzla procitnutí
Co procitlo ze svého snu
musí zase tvrdě usnout.2x13 - Animal Pragmatism
(2x13 - Zvířata a lidé)

Kouzlo k proměně zvířat na muže
Po úderu dvanácté čtyřiadvacet spočítej
Tak dlouho kouzlo platit má
Mému osamělému srdci radost přej
A očaruj dary, které ti dám

Kouzlo k proměně lidí na zvířata
Podivné kejkle tu ve hře jsou
ač na pohled to celí lidé jsou,
být zvířetem kouzlo jim dej!

Proměna zpátky na člověka
Hned použité kouzlo vrať,
tak jako před tím vše je ať2x14 - Pardon My Past
(2x14 - Hrozba z minulosti)

Kouzlo k přenesení do minulého života
Okovy místa a času ať padnou
můj duch nechť vzlétnout smí
a smrtelné ruce mé
ať obejmou můj život minulý.

Kouzlo k výměně životních sil s minulým životem
Teď už ducha minulého
přenes opět v tento svět
v toto místo v tuto chvíli
toho současného pošli zpět2x15 - Give Me A Sign
(2x15 - Dej mi znamení)

Kouzlo znamení
Já teď prosím mocnosti veškeré
ať sestře znamení se dostane
konečně už pochopí
kde láska její pramení.2x16 - Murphy's Luck
(2x16 - Štěstí a smůla)

Kouzlo štěstí
Od bolesti a smůly tvé
milá Maggie teď zahazuji klíč
raduj se štěstím svým
jsi z toho pekla pryč.2x17 - How To Make A Quilt Out Of Americans
(2x17 - Zrada)

Přivolání čarodějných sil
Přijď k nám čarodějná moci
sílo mocnější než celý svět
spěj nám rychle ku pomoci
a nevracej se už nikdy zpět.

Kouzlo k vyvolání Cryta
Z dávných a temných nocí
démona Cryta k sobě voláme
z hlubin čarovných mocí
před jeho silou se skláníme

Kouzlo k likvidaci Cryta
Co stalo se odestát se může
odešli toho ducha zpět
a zbav ho navždy jeho kůže.2x18 - Chick Flick
(2x18 - Démon filmového plátna)

Kouzlo na zničení démona iluzí
Ať navěky se slehne zem
po zlu které přišlo sem,
kouzelný mám v ruce klíč
co odešle stvůru pryč!2x19 - Ex Libris
(2x19 - Ex Libris)

Likvidace Librise
Zlý démone Librisi
zhyň a ztrať se přeju si2x21 - Apocalypse, Not
(2x21 - Ne apokalypsu)

Kouzlo k poražení démona anarchie
Rozsévači sváru zde není tvůj svět
ať ta slova míru doženou tě zpět

Záchrana Prue
Rozsévači sváru přijmi naší víru
vyslyš naše slova a dopřej světu mír2x22 - Be Careful What You Witch For
(2x22 - Přej si a bude ti bráno)

Kouzlo k zničení dračího démona
Moci tří svoboda patří
Moci tří svoboda patří
Moci tří svoboda patří
3x03 - Once Upon A Time

Kouzlo na zviditelnění magických tvorů
V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě
tři stojíme tu a velíme
nebytelného prosíme
by z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl


3x06 - Primrose Empath

Kouzlo na odebrání empatie
Osvoboď emaptika
uvolni jeho dar
ať je zbaven veškeré bolesti


3x08 - Sleuthing With The Enemy

Kouzlo k lektvaru na Belthazora
Duchové vzduchu, lesa moře
zbavte nás od démona hoře
duchu tmy a světla
zažeňte ho zpět do pekla

Kouzlo k přivolání Belthazora
Magické síly černé, bílé
nadešla vaše chvíle
ať je noc či bílý den,
přiveďte démona Baltazara sem


3x09 - Coyote Piper

Kouzlo na zničení alchymisty
Vzuch buď vzduchem země zemí
alchymista nic nepromění
Ďáblem pekla zplozený
ať je hned ohněm spálený

Kouzlo na zničení Terry
Tělo vyvrhni jedovatou esenci
světlo lásky ať ukončí její existenci


3x11 - Blinded By A Whitelighter

Likvidace Eamese
Eames nyní zaplatí odplatu oběti
Natalii zdar Eamesovi zmar
moci změny byj do stěny
odmítám tvé odražení


3x12 - Wrestling With Demons

Kouzlo na hledání věcí
Duchové vůdčí, prosím vás o milost,
dejte, ať smím prohlédnout nad jasnost
veďte mě nyní k tomu co hledám
dete ať v mysli opět pokoj mám

Kouzlo pro nalezení Toma
Ukažte mi cestu, kterou jít mám
ať spásu tomovi a Prue mír do duše dám

Vrácení kouzla na hledání věcí
Vracím času to, co jsem já najít nechtěla
ať je to pryč z mysli, z těla


3x13 - Bride and Gloom

Kouzlo k likvidaci Dantalian
Sílo světla, magická moci
uvrhni děj do bezkonce noci


3x15 - Just Harried

Svatební kouzlo
Srdce tobě,
tělo tobě
vždy a na věky
tak staniž se


3x16 - Death Takes A Halliwell

Přivolání anděla smrti
Duchové moře, z písku hrady
ať je hned anděl smrti tady
posílám svůj verš po větru
větře, přiveď smrt, ať je ihned tu

Likvidační kouzlo na Hledače
Vraždou nybaté znalosti
jsou krutý nepřítel moudrosti
mysl planoucí kradeným ohněm
budiž teď svým vlastním hrobem


3x17 - Pre-Witched

Vyvolání ducha
Neznámý dobrý duchu
potřebujeme rady
prosíme, spoj se s námi
a zjev se tady

Kouzlo na zničení Stína
Devětkrát znova zemřít chtěl
necítil bolest, dýchat směl
ať je teď lapen do kruhu
a v bolesti pozná záhubu


3x21 - Look Who's Barking

Kouzlo k vyvolání Belthazora
Síly kouzel černé, bílé
teď nadešla vaše chvíle
ať ho skrývá vzduch či zem
přiveďte démona Baltazara sem


3x22 - All Hell Breaks Loose

Likvidace Shaxe
Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem

 
4x01 & 4x02 - Charmed Again
(4x01 & 4x02 - Znovu čarodějky)

Kouzlo na obživnutí Prue 1
V této noci a v této chvíli,
Voláme starodávné síly.
Přiveď zpět mou sestru,
vrať nám Moc tří.

Kouzlo na obživnutí Prue 2
Přijď k nám čarodějná moci,
sílo mocnější než celý svět,
spěj nám rychle ku pomoci
a nevracej se už nikdy zpět.

Kouzlo na obživnutí Prue 3
Krvi mé krve, volám tě.
Krvi mé krve, přijď ke mě.

Přivolání ducha
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici

Kouzlo na odklizení inspektora
My voláme duchy ke zla produktu,
ať ho přenesou hned do Timbuktu

Likvidace Shaxe
Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem4x03 - Hell Hath No Fury
(4x03 - Peklo přišlo o fúrii)

Kouzlo na zmizení akné?
Ať se ten co je pohrdaný,
promění v sen,
a co ho hyzdí,
ať z něj vyjde ven

Kouzlo na kompromis
Moje slova ať mu projdou myslí,
ať se tvrdohlavec rozmyslí,
ať přísnost jeho roztaje,
a prodloužení,ať tu je

Kouzlo na povolání Piper
Sester moc zase sílí,
po nevinných neviděna pílí
Kdo slyšíš nás tak přijď blíž,
přijď k nám přijď a spočiň již
Krev za krev vyslyš můj hlas,
krev za krev a vrať se zas4x05 - Size Matters
(4x05 - Jde o velikost)

Kouzlo na zničení Gamilla
Myslí malý,
velký zlem.
teď bolest jiných,
sám poznat měj4x06 - A Knight To Remember
(4x06 - Nezapomenutelný rytíř)

Kouzlo čarodějnice
Přiveď mě a prince v jedno,
ať konečně klesne na koleno
Vzývám ho ať stane vedle,
jako milovaný ženich
jejíž přisoudilo mi nebe

Kouzlo k likvidaci Šokaře
Zmiz my čarodějky na tebe voláme,
a tím teď taky ti poslední ránu dáme4x07 - Brain Drain
(4x07 - Vymývání mozku)

Ničící kouzlo na Chameleona
Zlo kryjící se nocí,
toto kouzlo je mou mocí
Přestaň měnit svou podobu,
kouzlo tě pošle do hrobu

Kouzlo k propojení myslí
Život za život,
mysl k mysli,
našeho ducha ihned vyšli
Naše duše na cestu jdou se dát,
k té čí mysl chceme znát

Kouzlo na vrácení sil
Odkud sem přišli,
tam je vrať,
zatrať slova,
moc mou ztrať4x09 - Muse To My Ears
(4x09 - Polibek múzy)

Kouzlo umožňující vidět můzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
rozežeň zraku mého svíci

Kouzlo k likvidaci Devlina
Zlo zákeřný vrah,
temného podsvětí syn
Dobro vyslyš nás,
čarodějky staré jíž teď voláme,
Zlý čaroději zhyň

Kouzlo na přenesení k múze
Tvořivosti sílo,
pomoz konat dílo
Světlo tvé v prstenu nezáří,
ať je teď rozsvítí síla moci tří

Kouzlo na zneviditelnění můzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
ať rozžehne zraku mého svíci4x11 - Trial By Magic
(4x11 - Pod vlivem magie)

Kouzlo k přesvědčení Glena
Mysl a tělo,
ať zvlétnou do výše nevídané
rozumu jeho,
ať teď dostane se nebe pravdy nečekané

Kouzlo k vyvolání ducha Angely
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé stany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
Duchu milované Angely,
žádám si tvé vedení,
žádám tě o spojené,
zjev se mezi námi4x12 - Lost & Bound
(4x12 - Ztraceno a spoutáno)

Kouzlo na zničení Ludlowa
Svěží vánek,
razí cestou květů ve sny,
Ludlow je zničený4x13 - Charmed And Dangerous
(4x13 - Čarodějné A Nebezpečné)

Kouzlo k přivolání sil
Moci čarodějek vstaň,
kouzlo mocné hned se staň
Voláme tě přijď k nám blíž,
přijď a zůstaň již

Kouzlo na zničení zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla4x14 - The Three Faces Of Phoebe
(4x14 - Tři Podoby Phoebe)

Kouzlo na touhy srdce
Mám slabou vůli
Však silnou lásku,
odpověď hledám na otázku
Ať slova stráví oheň teď
A v srdci svém ať najdu odpověď

Kouzlo na zničení Kurzona
Z lůna když vyzvedlo tě peklo,
na zemi se vše tě zřeklo
Nechť tě nechce ani nebe
Vzít,ať uchráníme sebe4x15 - Marry Go Round
(4x15 - Svatební Kolotoč)

Kouzlo na zmizení akné?
Ať se objekt její zloby rychle rozplyne,
a důvod její ať už nevidíme4x17 - Saving Private Leo
(4x17 - Zachraňte Vojína Lea)

Kouzlo na zničení ducha
Popel popelem,
duch duchem
Vem jejich duši,
ať pozře je zem.4x18 - Bite Me
(4x18 - Kousni Mě)

Likvidační kouzlo na Harpii
Bolesti, v které tě
zatrácíme
Démona pošli
na onen svět4x20 - Long Live The Queen
(4x20 - Ať žije královna)

Kouzlo na zničení Zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla4x21 - Womb Raider
(4x21 - Prokleté těhotenství)

Kouzlo moci tří
Moci tří teď propusť nás,
Moci tří teď propusť nás,
Moci tří teď propusť nás4x22 - Witch Way Now?
(4x22 - A kam teď?)

Kouzlo k nalezení ztracené lásky
Ať jsi kdekoli,
lásko má,
čas i dálku,
má duše
i srdce překoná

Vrácení z předchozího kouzla
Vrať se lásko,
ať kdekoli jseš,
v čase a prostoru,
tady se zjev


5x01 & 5x02 - A Witch's Tail Part

Kouzlo k nalezení mořské čarodějnice
Voláme čarodějné síly mocné,
najděte sídlo moři baby nestné
Zaměřte chi, ať čakry se naplní
přes kruté moře nás zaveďte k ní

Nebojácné kouzlo
Bez sebe, stísněná, plná strachu
panika ve mně roste, až neslyším
Musím to potlačit, abych mohla dýchat,
strachu mě zbav pro ty, co jsou mi vším

Kouzlo k odhalení Phoebiných pocitů
Otevři Coleovi srdce Phoebeino,
odhal tajemství, které skrývá
Běh, oheň vášnivé lásky,
ať pocítí bolest touhy která jí zžírá

Kouzlo na zničení Necrona
Přiliv zla na zem útočí,
věčné tmě vstup pokyne
My, síly dobrá svíráme v náručí,
to zlo v nich ať zahyne5x03 - Happily Ever After

Kouzlo k uvěznění Osgooda v zrcadle
Svobodu a vlastní vůli teď v zrcadle ztratíš,
mé příkazy plnit budeš a nikdy se nevrátíš

Kouzlo k probuzení "sněhurky"
Slyš náš hlas pro ty, co padli,
vyčisti je, přiveď k probuzení,
ať jed v čemkoli snědli5x06 - The Eyes Have It

Kouzlo na zničení Orina
Svobodu a vlastní vůli teď v zrcadle ztratíš,
mé příkazy plnit budeš a nikdy se nevrátíš5x07 - Sympathy For The Demon

Likvidační kouzlo na Barbase
Prudence, Penelope, Patricio, Melindo,
Astrid, Heleno, Lauro a Grace,
Halliwellovi čarodějky stůjte při nás,
zničte démona zla hned v tento čas5x08 - A Witch In Time

Kouzlo na zničení Bicara
Černý kouř a bílý plamen,
přeměň jejich maso v kámen

Kouzlo k odebrání čarodějných sil
Než se večer sejde s nocí,
zbav je všechny jejich mocí5x10 - The Mummy's Tomb

Kouzlo k odejmutí Phoebina ducha z jejího těla
Společně v čase už nikdy víc,
vypuď jejího ducha
a nenech z něj nic

Kouzlo k odejmutí Isisina ducha z Paigina těla
Kde jedna přebývat může,
tam dvě různé duše dlí
teď moci tří zachraň tělo
a dej ať Paige volnost mít smí5x11 - The Impotance Of Being Phoebe

To Take Away Phoebe's Powers
Dříve než ji pohltí zlo pekelné,
nechť zbaví se své síly čarodějné
Ať Phoebe právě v této chvíli,
zbaví se své čarodějné síly

Kouzlo k zahnání Nexu zpět pod zem
Jsem silná a ty mě nikdy neporazíš
Vrať se do temnot tam kde zlo je,
tahle Phoebe nebude tvoje
Jdi pryč už mám svou moc,
a vezmi sebou tu černou noc5x13 - Obsessions

Kouzlo k vyvolání šamana
Z pout se chceme vymanit,
ze zlých kouzel zpletených
Zbav nás kouzel, šamane,
teď z temnoty tě voláme

Ruší kouzlo, které nechalo zmizet dům
Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci, aby existence na své místo znovu vklouzla5x14 - Dreamspell

Kouzlo na spaní
Teď vykročme z denního bdění
a vraťme se do hlubin snění5x15 - Special Delivery

Kouzlo na zničení Cronyna a Doris
Zvíře z legend, pověstí,
dej moc slouhům se vznésti
a toto zlo ze světa smésti5x17 - Lucky Charmed

Kouzlo na opravu Paigina svetru
Osobní prospěch, kdo se ho bojí,
ať je ten svetr zas jako nový

Kouzlo k nalezení štěstí
Aby naši štěstí, finance se zbláznily,
zažeňte mé věřitele, alespoň na chvíli
Vysílám kouzlo aby našlo štěstí,
doufám, že to pro mě nový život věstí5x18 - Cat House

Kouzlo na obnovu paměti
Osobní prospěch, kdo se ho bojí,
ať je ten svetr zas jako nový5x19 - Nymphs just wanna have fun

Kouzlo na proměnění někoho ve strom
Jak plynou roční období,
tak život se vždy obnoví
Až skryjí ho rovy,
zas tvar příjme nový,
tak dej kořeny démonovy5x21 - Necromancing The Stone

Kouzlo na vyvolání Creepera
Démoni žijící v zánětech noci,
teď vás uzří čarodějek oči

Kouzlo pravdy
Pro ty, co pravdu rádi objeví,
otevři srdce
Tajemství, ať se vyjeví
Od teď než bude znovu teď,
pak vzpomínka, ať zmizí hned

Kouzlo na vyvolání Penny
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou

Vyvolání předků Halliwellů
Já volám vás přes prostor a čas
Rodu Halliwellů ženy, matky, dcery, sestry, přítelkyně,
co provázíte života našeho radosti a steny
Přijďte mezi nás do domácí svatině,
ať dítě ve vás má do dobra průvodkyně
6x01 & 6x02 - Valhalley of the dolls

Kouzlo na zničení Troka
Z jiných světů,
blízkých i vzdálených,
ať démon dvouhlavý
zas zmizí v nich

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla
Spoutané síly a city
v srdci čarodějky ukryté,
pomoc jí muka překonat,
paměť, ať řekne své

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla 2
Kouzlo bylo vyřčeno,
nech ho pominout,
skutečnost se má vrátit do svých pout

Kouzlo na proměnění Oscara v člověka
Volám k sobě Halliwellky,
spojme naše síly,
zlé kouzlo obrátit se může,
dáme věci do pořádku,
ze psa uděláme zase muže

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla 3
Pipeřino srdce by odhalit mělo,
co jenom Phoebe cítit může,
ať k srdci se přidá Pipeřino tělo,
vždyť bolest někdy přinese růže6x03 - Dragons Heat

Kouzlo vzpomenutí
Kouzlo naše obrať čas,
ať se paměť vrátí zas
Všem démonům odoláme,
úklady zla překonáme

Kouzlo na zmizení mostu
Ať se všechno, co tu máme,
hned rozplyne v dým
a tenhle most, co tu stojí,
ať už nevidím6x04 - Dirty Blondes

Kouzlo na sledování čarodějek
Nahlédnout dej do temné noci,
ukaž mi ty,
co mám v moci

Kouzlo na změnu identit
Po tichu a v okamžení,
ať se černé v bílé změní
My jsme ony, kdo je víc?
Ony tři už nejsou nic

Kouzlo na přivolání čarodějné moci
Kouzelnice jsme teď my,
máme jejich podoby
Čarodějné schopnosti,
ať je opustí
Kouzelnice jsme zas my,
vrátí se nám podoby
Čarodějné schopnosti,
ať je rychle opustí6x05 - Love's A Witch

Kouzlo na nalezení Paige
Veď mě tam,
kde krev její tekla,
ať zachráním Paige z bolesti pekla

Kouzlo na vyvolání ducha
Neznámý duchu,
tebe voláme,
osvobodit tě toužíme
Prostor a čas teď překroč k nám,
pro naši pomoc, přijď si sám

Kouzlo na nalezení ztracené sestry
Krvi mé krve volám tě,
Krvi mé krve přijď ke mně6x06 - Fantasies in the Flesh

Kouzlo na uklizení nepořádku
Ať nepořádek, ten se změní v sen,
tak jako temná noc přechází v den6x07 - Soul Survivor

Kouzlo na vyvolání Zahna
Voláme starodávné síly,
ať jeho duši zachránit píli6x09 - Hot mamas

Kouzlo nezranitelnosti
Seber síly z mého osudu,
vším, co potřebuje,
obdař tohoto hrdinu6x10 - Chris-Crossed

Kouzlo na přivolání Knihy Stínů
Prastarou volám teď moc,
v hodině nejtemnější na pomoc
Kniha ať se zjeví v místě,
kde bezpečné má útočiště

Kouzlo na cestu do minulosti
Slyš tento verš,
slyš má slova,
v naději, kterou má mysl chová
Pošli mě zpět, ať najdu zase,
co přeju si najít v místě i čase

Kouzlo na navrácení schopností
Moc čarodějek, ať povstane,
svou moc pošle přes nebe
Co vzala mi moc nečistá,
teď zpět ke mně přispěchá6x11 - Witchstock

Kouzlo na vyvolání ducha
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou

Kouzlo na přeměnění obušků v květiny
Zažeň tu zlost,
nenávist staletou,
ať jejich pendreky teď rozkvetou

Kouzlo svádění
Pojď jsem k nám a nech se svést,
ať se zdaří naše lest
Už jsi náš,
tak otoč klíčem,
sestra má tě spoutá chtíčem

Kouzlo na očarování láskou
Kéž mír a láska z hvězdného světla,
na holubích křídlech ti do srdce slétla

Kouzlo na zničení černokněžníka
Už je tu čaroděj přebytečný,
tak ať je teď něčím užitečný

Kouzlo na zničení Slizu
Spojenou trojí silou,
ať všechny zlé moci zhynou6x12 - Prince Charmed

Kouzlo na vytvoření dokonalého muže
Ať dokonalý muž se zjeví,
co se ideálním jeví
V zdravém těle duch má zdravý,
pro sestřičku musí být ten pravý

Kouzlo na vytvoření hostiny
Piper má den, krásná novina,
stolečku prostři se, ať je hostina6x13 - Used Karma

Kouzlo na vyčištění karmy
Čarodějný ohni,
ať jsi kdekoliv,
nebeský proude skrze vír plyň
vyčisti karmu od zloby
a minulosti černá teď navždy zhyň

Kouzlo na zničení Roje
Démony, které se kolem nás rojí
znič v tom, z kterého pocházejí6x14 - The Legend Of Sleepy Halliwell

Kouzlo na zničení jezdce
Moci tří, volám tě dnes,
Vrať nám těla,
obrať role
a skonči ten odporný děs6x16 - Midnight Rendevous

Kouzlo na vyvolání sestry
Duchu sestry, volá náš hlas,
vykroč ze stínu a navštiv nás6x17 - Hyde School Reunion

Kouzlo na přeměnu bývalých spolužáků na teenagery
Minulost je budoucnost
a budoucnost je minulost
Spolužáci, vítejte do nejvyšší třídy

Kouzlo na vyvolání plamenů
Ať pouhá iluze plamenů jen,
teď vyžene je vozu ven

Kouzlo potrestání
Když rozum a cit není dán,
buď je skutek potrestán

Kouzlo na změnu obličeje
Chceš mít v tváři nový rys,
ať ji máš jak půvabný Chris6x18 - Spin City

Kouzlo na proměnění zpět ve skřítka
Ty, kdo chceš být zase malý,
změň se zpátky, nic to není
Ty, kdo našel jsi mě tady,
změň se zpátky v okamžení6x20 - Stormy Leather

Kouzlo na vytvoření dokonalého muže
Ať dokonalý partner vchází,
už mi dlouho schází
Ať mě v záři svíček zdraví,
ať se dostaví ten pravý6x22 & 6x23 - It's A Bad, Bad, Bad World

Kouzlo na přenesení do jiného světa
Teď z tohoto místa a v tento čas,
voláme starodávnou moc co je v nás
otevři dveře, víš co se chystá,
tak vytvoř cestu do jiného místa

Kouzlo na zničení Gideona
obracíme se na síly pradávné tradice,
s pomocí moci čtyř, trestejte, udeřte
na ty co hrozí nejvíce,
na hranice mezi světy nic nedejte